OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

Masérské služby Kristýna Stará

Sídlo firmy:
Slovanská 589,Slavkov u Brna, 68401
Provozovna:
Slovanská 589,Slavkov u Brna ,68401

Kontakt:
tspp@seznam.cz
tel: 607 551 294

2 OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy,kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky,
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou ,a to na
elektronickou adresu kupujícího.Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené na
objednávce.

3 CENA ZBOŽÍ

Cena nabízeného zboží se vždy učtuje včetně DPH.
Cena platná v době závazné objednávky kupujícího je pro prodávajícího závazná.

4 TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží skladem posíláme v první pracovní den po potvrzení objednávky.
U zboží ,které není skladem,je lhůta dodání 3-10 dní. V případě delší lhůty dodání je
kupující informován prodávajícím o době dodání.

5 ZPŮSOB DOPRAVY

Všechny nabízené způsoby dopravy naleznete v internetovém obchodě v sekci
“ způsoby dopravy”
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včentě
nákladů na dodání,nejdříve však převzetím zboží.Odpovědnost za nahodilou zkázu,poškození zboží či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem , kdy měl kupující zboží převzít,
ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6 CENA DOPRAVY

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené
s dodáním zboží ve sjednané výši.
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny v objednávce kupujícího a potvrzení objednávky prodávajícím.

7 PLATBA

Dobírkou- platba při převzetí zásilky , v případě , že dopravce nabízí možnost platby
kartou , je možno kupní cenu uhradit u řidiče dopravce.
Podle zákona o evidence tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

8 ZÁRUKA NA ZBOŽÍ , ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ PENĚZ

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
( §2165 odst.1 občanského zákoníku) .
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným, či neodborným zacházením a na
opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo špatným zacházením nebo na vady vzniklé
používáním k jinému než určenému účelu.
Prodávající si je vědom ,že při nákupu zboží přes internet není možné si zboží
řádně prohlédnout, proto vám poskytuje záruku vrácení peněz .
Jestli že bezprostředně po převzetí zásilky kupující zjistí, že mu zakoupené zboží
nevyhovuje, má možnost do 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy odstoupit bez udání
důvodů vrátit ( určující je datum odeslání) na adresu provozovny prodávajícího
uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.
O vrácení zboží kupující informuje prodávajícího e-mailem nebo telefonicky.
Peníze za zboží budou kupujícímu neprodleně ,nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží
nebo prokázání ,že zboží odeslal prodávajícímu,zaslány zpět-bankovním převodem.
Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku, dobírkové zásilky nebudou přijaty.
Prodávající upřednostňuje vrácení zboží v původním obalu.
Kupující bere na vědomí , že dle ustanovení§ 1837 občanského zákoníku nelze mj.
odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro
jeho osobu a na zboží v uzavřeném obalu,které kupující z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit.

PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ MUSÍ BÝT SPLNĚNY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:
zboží musí být nepoužité a nepoškozené,
ve vrácené zásilce musí být vložen doklad o koupi ( faktura ) .

9 REKLAMACE

Za odeslané zboží až do okamžiku převzetí zboží kupujícím nese veškerá rizika
spojena s přepravou prodávající. Jestliže při dodání bude poškozen obal zboží nebo
shledána jakákoliv jiná závada , sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu
poškození nebo o závadě, nebo zboží nepřebírejte. V případě že bude zjištěno poškození
zboží až po rozbalení, musí být sepsán do 48 hod. od převzetí tohoto zboží zápis s
dopravcem. Bez zápisu o poškození nelze uznat oprávněnost reklamace vzniklé přepravou.
Reklamovat kompletnost obsahu dodávky je možno do 2 pracovních dnů ode dne převzetí
zboží.
Pokud po otevření zásilky kupující zjistí vadu na zboží ,nesoulad skutečně dodávaného
zboží a přiloženého kupního dokladu nebo absenci kupního dokladu,nejpozději do tří dnů
písemně elektronickou poštou je povinen informovat prodávajícího .
Reklamované zboží kupující zašle na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v záhlaví
těchto obchodních podmínek s popisem reklamované vady společně s originálem či kopií
dokladu o koupy.
V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu vrácena kupní cena za zboží nebo
poskytnuto zboží nové.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů ,nejpozději však do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace.

10. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující odesláním objednávky stvrzuje , že se seznámil s obchodními podmínkami
internetového obchodu prodávajícího a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou pro obě
strany závazné.

11 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje že všechny osobní údaje uvedené kupujícím jsou považovány
za důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu se zák. 101/2000 sb. O ochraně
osobních údajů , v platném znění.

Aktualizace 17.7. 22

 

PDF verze

Adresa

Slovanská 589
684 01 Slavkov u Brna

Zavolejte mi

+420 607 551 294

Napiště mi

Provozní doba

dle domluvy

Identifikační číslo

02034930